ZITM

Zakład Informatycznych Technologii Morskich został utworzony z dniem 1.10.2010 na mocy zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie nr 28/2010. Wchodzi on w skład Instytutu Technologii Morskich znajdującego się na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.