Tematyka badań naukowych realizowana w zakładzie


Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu Informatycznych Technologii Morskich realizowane są w ramach badań statutowych oraz projektów MNiSW. Do najważniejszych kierunków badań należą: