Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu Informatycznych Technologii Morskich realizowane są w ramach badań statutowych oraz projektów MNiSW. Do najważniejszych kierunków badań należą:
 1. Wspomaganie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich:
  • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji nawigacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,
  • identyfikacja sytuacji niebezpiecznych w ruchu statku,
  • optymalizacja trajektorii ruchu statku,
  • optymalizacja ruchu statków w systemach kontroli i nadzoru ruchu statków,
  • nawigacyjne systemy wspomagania decyzji,
  • autonomiczne systemy komunikacji i kooperacji statków;
 2. Metody sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej:
  • sztuczne sieci neuronowe,
  • logika rozmyta,
  • algorytmy genetyczne,
  • systemy ekspertowe;
 3. Zastosowanie matematyki obliczeniowej w wybranych problemach nawigacji morskiej;
 4. Bezpieczeństwo żeglugi;
 5. Inżynieria ruchu morskiego;