Fames Artium Magistra

Zakład Informatycznych Technologii Morskich był beneficjentem projektu Fames Artium Magistra - promocja potencjału wdrożeniowego w dziedzinie IT i wzornictwa przemysłowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki".


Cała naprzód!

Zakład Informatycznych Technologii Morskich jest głównym wykonawcą projektu CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI „Szkolnictwo wyższe i nauka".


Informatyka - kierunek zamawiany

Zakład Informatycznych Technologii Morskich jest głównym wykonawcą projektu INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI „Szkolnictwo wyższe i nauka".