Zakład Informatycznych Technologii Morskich jest głównym wykonawcą projektu INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI „Szkolnictwo wyższe i nauka".

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012 roku do 31 października 2015 roku. Więcej informacji na stronie projektu www.informatyka.am.szczecin.pl