Zakład Informatycznych Technologii Morskich jest głównym wykonawcą projektu CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI „Szkolnictwo wyższe i nauka".

Celem głównym projektu jest rozwój oferty edukacyjnej Uczelni związanej z potrzebami rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej i śródlądowej. Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest uruchomienie i prowadzenie nowego kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Projekt realizowany jest od 1 marca 2010 roku do 31 marca 2014 roku. Więcej informacji na stronie projektu www.informatyka.am.szczecin.pl