Zakład Informatycznych Technologii Morskich był beneficjentem projektu Fames Artium Magistra - promocja potencjału wdrożeniowego w dziedzinie IT i wzornictwa przemysłowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki".

W ramach projektu Zakład Informatycznych Technologii Morskich otrzymał wsparcie umożliwiające skuteczny transfer wiedzy i technologii, poszerzenie perspektywy biznesowej poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu narzędzi marketingowych oraz sprzedaży. W ramach projektu została również przygotowana wieloaspektowa oferta edukacyjna i biznesowa ZITM dostosowana do bieżących potrzeb rynkowych. Projekt realizowany był od 4 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. Więcej informacji na stronie projektu www.spnt.pl/fam/oprojekcie