Wykaz przedmiotów realizowanych w zakładzie

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Aplikacje www
 3. Architektura systemów komputerowych
 4. Automatyzacja nawigacji
 5. Bazy danych
 6. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 7. Grafika komputerowa
 8. Informatyka
 9. Informatyka Geodezyjno-Kartograficzna
 10. Inżynieria oprogramowania
 11. Metody numeryczne II
 12. Metody programowania
 13. Morskie systemy informatyczne I
 14. Nawigacja
 15. Paradygmaty programowania
 16. Programowanie niskopoziomowe
 17. Programowanie obiektowe
 18. Projekt indywidualny
 19. Projekt zespołowy
 20. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 21. Seminarium doktoranckie
 22. Seminarium dyplomowe
 23. Sieci komputerowe
 24. Sterowanie i zarządzanie systemami transportowymi
 25. Systemy operacyjne
 26. Systemy teleinformatyczne
 27. Sztuczna inteligencja
 28. Technologie informacyjne
 29. Technologie multimedialne
 30. Technologie sieciowe
 31. Wstęp do programowania
 32. Wybrane problemy społeczne i zawodowe Informatyki